Motoelektron

Zakład Usług Elektronicznych

 

ul. Zachodnia 44/1
53-622 Wrocław
numer konta: 13 1090 2398 0000 0001 0559 9077

tel: 530-897-382
e-mail: motoelektron@motoelektron.com

Tester wtryskiwaczy CR1

Generator jednego impulsu skoku kulki ( III stopień regulacji)
Tester wtryskiwaczy

 

 

1- przycisk START / STOP
2-przyciski wyboru parametru
3,4-przyciski zmiany parametru
5- wyłącznik ~230v

 

 

 

 

A- wyjście impulsów na wtryskiwacz
B- wyjście do przystawki PIEZO1

 

 

 

 

 

 

Tester działa z przystawką PIEZO1 na jeden wtrysk

 

 

 

 

 

 

 

 

Do testowania wtryskiwaczy oprócz generatora impulsów potrzebna jest najprostsza pompa z manometrem którą będzie można podać na wtryskiwacz paliwo pod ciśnieniem.

 

 

 

 

 

 

 

Na wyposażeniu są dwa przewody połączeniowe wtryskiwaczy ( długość 2 m ).
Jeden zakończony wtykiem pasującym do większości gniazd wtryskiwaczy, drugi miniaturowymi krokodylkami.

 

 

 

 

 

 

 


 

dane techniczne: 

  • wysterowanie jednego wtryskiwacza common rail
  • regulowany czas impulsu wtrysku 100-30000µs ( rozdzielczość 100µs )
  • regulowana częstotliwość impulsów 2-150Hz ( rozdzielczość 1Hz)
  • wybór ilości impulsów od 1 do 60000 dla uproszczenia obsługi można ustawić tylko wielokrotność jednostek, dziesiątek ,setek itd. 1,2,3…..10,20,30…..100,200,300…..1000,2000………10000 na przykład nie można ustawić wartości 10020 impulsów)
  • generowanie pojedynczego impulsu o regulowanym czasie 0.1 – 2 sekund ( rozdzielczość 0,1s ) i regulowanym natężeniu prądu podtrzymania 5%-95%

Urządzanie ma dwa tryby pracy wybierane przy starcie programu

 

Funkcja 1- zasilacz wtryskiwaczy 

 

W tej funkcji impulsy na wtryskiwacz są generowane automatycznie po naciśnięciu przycisku 1 START/STOP.
Możemy zmienić czas impulsów, częstotliwość i ilość impulsów. Naciskając przycisk 2 wybieramy parametr który chcemy zmienić. Po każdym naciśnięciu przycisku zauważymy, że trójkątny znaczek przesuwa się na kolejną pozycje. Wartości zmieniamy naciskając przyciski 3 i 4. Na powyższym zdjęciu znaczek trójkąta jest na pierwszej pozycji i naciskając przyciski 3,4 możemy zmienić czas impulsów. Po naciśnięciu przycisku 5 START/STOP w miejsce napisu „Ile?” pojawi się napis „PRACA” i rozpocznie się generowanie impulsów. W trakcie pracy ilość impulsów wyświetlana na ekranie jest zmniejszana. Impulsy będą generowane do momentu kolejnego naciśnięcia przycisku 5 START/STOP lub gdy licznik impulsów dojdzie do „0”. Jeśli będą ustawione takie wartości jak na powyższym rysunku 1, to po naciśnięciu przycisku START/ STOP rozpocznie się generowanie 60000 impulsów o czasie 2000µs (=2ms) z częstotliwością 10 Hz. W tym przypadku zakończenie pracy nastąpi dopiero po 100 minutach jeśli wcześniej nie naciśniemy klawisza 1 START/STOP. Dioda LED nad gniazdami wyjściowymi B będzie mrugać w momencie impulsu.

 

 

Funkcja 2- generator jednego impulsu (skok kulki ) 


Ta funkcja jest wykorzystywana przy pomiarze skoku iglicy wtryskiwacza.
Można ustalić czas pojedynczego impulsu od 0,1s do 2s z dokładnością 0,1s i ustawić prąd podtrzymania.

By zmierzyć skok iglicy wtryskiwacz musi być otwarty o wiele dłużej niż w trakcie normalnej pracy gdy impuls trwa kilka milisekund. Do otwarcia wtryskiwacza potrzebny jest prąd kilkanaście Amper. Tak duży prąd płynący przez dłuższy czas mógłby spowodować spalenie cewki wtryskiwacza. W zasilaczu wykorzystywane jest zjawisko, że do podtrzymania wtryskiwacza w pozycji już otwartej jest potrzebny mniejszy prąd niż do samego podniesienia iglicy. Po rozpoczęciu impulsu, przez 2ms będzie podawany maksymalny prąd ograniczony jedynie opornością cewki wtryskiwacza, a potem prąd który sami ustalimy. Gdy ustawimy współczynnik PWM 20% prąd będzie 5 razy mniejszy niż przez pierwsze 2ms. Trzeba doświadczalnie ustalić ( zaczynając od małych współczynników) przy jakim minimalnym %PWM iglica będzie jeszcze utrzymywana w pozycji otwarcia. Jest to prawdopodobnie najlepszy sposób zasilania wtryskiwacza przez dłuższy czas. Jeśli ustawimy wartości takie jak na zdjęciu impuls będzie trwał pół sekundy ,a prąd będzie ograniczony do 63% wartości początkowej.

   

Rzeczywisty przebieg natężenia prądu płynącego przez wtryskiwacz gdy ustawimy czas impulsu 0,5 sekundy i PWM 40% 

 

 

 

 

Do wykonania pomiaru skoku potrzebne jest imadło z podstawą metalową i miernikiem cyfrowym lub mechanicznym o dokładność 1/100 mm jak na przykładowym zdjęciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOELEKTRON luty 2018